cPanel/WHM cho VPS

450,000đ
1 tháng

Kích hoạt tức thì

Không giới hạn tài khoản cPanel

Cập nhật chính thức

Không bị gián đoạn

Hỗ trợ từ Neko Media

cPanel/WHM cho Server

650,000đ
1 tháng

Kích hoạt tức thì

Không giới hạn tài khoản cPanel

Cập nhật chính thức

Không bị gián đoạn

Hỗ trợ từ Neko Media

Softaculous

100,000đ
1 tháng

Thư viện 280+ ứng dụng

Cài đặt ứng dụng tự động

Tuỳ chỉnh cấu hình ứng dụng

Kích hoạt tức thì

Cập nhật chính thức

Hỗ trợ từ Neko Media