NVMe Hosting - 512MB

20,000đ
1 tháng

NVMe SSD 512MB

CPU 1 core

RAM 512MB

Không giới hạn băng thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý Cpanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

NVMe Hosting - 1GB​

40,000đ
1 tháng

NVMe SSD 1GB

CPU 1 core

RAM 1GB

Không giới hạn băng thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý Cpanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

NVMe Hosting - 3GB

89,000đ
1 tháng

NVMe SSD 3GB

CPU 1.5 cores

RAM 1.5GB

Không giới hạn băng thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý Cpanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

NVMe Hosting - 6GB

169,000đ
1 tháng

NVMe SSD 6GB

CPU 2 cores

RAM 2GB

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý Cpanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

NVMe Hosting - 10GB

289,000đ
1 tháng

NVMe SSD 10GB

CPU 2.5 cores

RAM 2.5GB

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý Cpanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

NVMe Hosting - 15GB

329,000đ
1 tháng

NVMe SSD 15GB

CPU 3 cores

RAM 3GB

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý Cpanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

Thông tin chung cho tất cả các gói sản phẩm/dịch vụ

 • Datacenter đặt tại Việt Nam
 • Ổ cứng NVMe Enterprise hiệu năng cao
 • Không giới hạn băng thông & tên miền
 • Miễn phí chứng chỉ SSL
 • Quản lý backup
 • Hệ thống quản lý cPanel
 • LiteSpeed Webserver
 • Bộ nhớ đệm thông minh
 • Phiên bản PHP đa dạng
 • Hỗ trợ tất cả ứng dụng PHP / NodeJs
 • Quét mã độc Imunify360
 • Firewall Anti DDOS
 • Softaculous cài đặt hàng trăm ứng dụng với 1 click