WP Hosting - 1GB

40,000đ
1 tháng

NVMe SSD 1GB

CPU 1 core

RAM 1GB

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý Cpanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

Đặc biệt tối ưu cho Wordpress

WP Hosting - 3GB

69,000đ
1 tháng

NVMe SSD 3GB

CPU 1 core

RAM 2GB

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý Cpanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

Đặc biệt tối ưu cho Wordpress

WP Hosting - 5GB

99,000đ
1 tháng

NVMe SSD 5GB

CPU 2 cores

RAM 2GB

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý Cpanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

Đặc biệt tối ưu cho Wordpress

WP Hosting - 7GB

129,000đ
1 tháng

NVMe SSD 7GB

CPU 2 cores

RAM 2GB

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý Cpanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

WP Hosting - 10GB

189,000đ
1 tháng

NVMe SSD 10GB

CPU 3 cores

RAM 3GB

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý Cpanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

Thông tin chung cho tất cả các gói sản phẩm/dịch vụ

 • Tối ưu cho website Wordpress
 • Datacenter đặt tại Việt Nam
 • Ổ cứng NVMe Enterprise hiệu năng cao
 • Không giới hạn băng thông & tên miền
 • Miễn phí chứng chỉ SSL
 • Quản lý backup
 • Hệ thống quản lý cPanel
 • LiteSpeed Webserver
 • Bộ nhớ đệm thông minh
 • Phiên bản PHP đa dạng
 • Quét mã độc Imunify360
 • Firewall Anti DDOS