Re-Hosting - 10GB

390,000đ
1 tháng

NVMe SSD 10 GB

Không giới hạn tài khoản cPanel

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý cPanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

Re-Hosting - 20GB

590,000đ
1 tháng

NVMe SSD 20 GB

Không giới hạn tài khoản cPanel

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý cPanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

Re-Hosting - 30GB

790,000đ
1 tháng

NVMe SSD 30 GB

Không giới hạn tài khoản cPanel

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý cPanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

Re-Hosting - 40GB

990,000đ
1 tháng

NVMe SSD 40 GB

Không giới hạn tài khoản cPanel

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý cPanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

Re-Hosting - 50GB

1,290,000đ
1 tháng

NVMe SSD 50 GB

Không giới hạn tài khoản cPanel

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý cPanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

Re-Hosting - 60GB

1,690,000đ
1 tháng

NVMe SSD 60 GB

Không giới hạn tài khoản cPanel

Không giới hạn băng Thông

Không giới hạn website

Miễn phí chứng chỉ SSL

Hệ thống quản lý cPanel

Tự động sao lưu dữ liệu

Quét mã độc Imunify360

Firewall Anti DDOS

Thông tin chung cho tất cả các gói sản phẩm/dịch vụ

  • CPU Intel Xeon E5 v4 mạnh mẽ
  • Ổ cứng NVMe Enterprise tốc độ cao
  • Hệ thống quản lý Cpanel
  • Không giới hạn tài khoản user
  • LiteSpeed Webserver
  • Firewall Anti DDOS
  • Bảo mật tối đa với CloudLinux Shared Pro, imunify360
  • Miễn phí chuyển dữ liệu về
  • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7