Email business - 1

27,000đ
1 tháng

Số lượng 1 tài khoản

Email business - 2

67,000đ
1 tháng

Số lượng 5 tài khoản

Email business unlimited

167,000đ
1 tháng

Không giới hạn tài khoản

Thông tin chung cho tất cả các gói sản phẩm/dịch vụ

  • Dung lượng không giới hạn
  • Bảo mật 2 lớp
  • Kết nối Outlook, Gmail, IMAP/POP
  • Truy cập trên mọi thiết bị
  • 100% uptime
  • Backup hàng giờ
  • Chống spam, virus, malware cao cấp
  • Bàn giao toàn quyền quản trị