DE-DELL R630 - 1

4,000,000đ
1 tháng

CPU Intel Xeon E5 - 2680v4 x 1

RAM 64GB

SSD Enterprise 240GB x 2

DE-DELL R630 - 2

6,000,000đ
1 tháng

CPU Intel Xeon E5 - 2680v4 x 2

RAM 128GB

SSD Enterprise 480GB x 2

DE-DELL R630 - 3

8,000,000đ
1 tháng

CPU Intel Xeon E5 - 2699v3 x 2

RAM 128GB

SSD Enterprise 960GB x 2

DE-DELL R640 - 4

11,000,000đ
1 tháng

CPU Intel Xeon Gold 6138 x 2

RAM 128GB

SSD Enterprise 960GB x 2

Thông tin chung cho tất cả các gói sản phẩm/dịch vụ

  • Network port 1Gbp/s
  • Không giới hạn băng thông
  • 1 IPv4